Uchwała Nr 277/VI/2014 w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik 277.doc)zalacznik 277.doc[ ][ ]232 kB
Uchwała Nr 277/VI/2014
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 3 grudnia 2014 r.
 
w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego opracowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek.

§ 2. Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                   Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                              Grażyna Rogala-Pawelczyk