Nie chcemy powrotu pięcioletnich liceów

http://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Nie-chcemy-powrotu-piecioletniego-liceum-pielegniarskiego,164029,9.html

Nie ma powrotu do kształcenia sprzed kilkudziesięciu lat - prezes Zofia Małas przedstawia stanowisko NRPiP podkreślając przy tym -  Jest unijna dyrektywa, która mówi jak to kształcenie ma wyglądać, są obowiązujące europejskie akty prawne, które Polska ratyfikowała i których musimy przestrzegać. Ten zawód wymaga dużej wiedzy medycznej i prawnej. Pielęgniarstwo jest obecnie zawodem samodzielnym, co skutkuje wzrostem odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej. Dlatego ta dojrzałość jest bardzo ważna.

http://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Nie-chcemy-powrotu-piecioletniego-liceum-pielegniarskiego,164029,9.html