Zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe dla pielęgniarek, dzięki któremu otrzymasz certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym projekcie edukacyjnym i badawczym!

Rusza projekt skierowany do pielęgniarek, pielęgniarzy mający na celu wsparcie palaczy w rzuceniu nałogu. Pielęgniarki, które ukończą trzymiesięczne szkolenie otrzymają certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym projekcie edukacyjnym i badawczym. Zdobędą niezbędną wiedzę w dziedzinie leczenia uzależnienia od tytoniu, którą będą mogły wykorzystać w swojej praktyce zawodowej. Do 5 września czekamy na Państwa zgłoszenia.

To nowy program dla pielęgniarek, realizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych i Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles pod nazwą „Eastern Europe: Helping Smokers Quit”. W Polsce projekt powstaje przy współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacją „Promocja Zdrowia”.

Dlaczego projekt powstał? Bo palenie tytoniu jest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polsce, główną przyczyną zgonów w młodym i średnim wieku (35–69 lat).
W Polsce odpowiedzialne jest za 33% przedwczesnych zgonów u mężczyzn i 20% u kobiet. Co roku z powodu palenia tytoniu umiera 66 tys. Prawie co trzeci Polak nie dożywa 65. roku życia, a niemal połowa tego zjawiska wynika ze znacznie wyższej częstości palenia papierosów w Polsce niż w Europie Zachodniej. Tymczasem nie istnieje też system stałej edukacji studentów medycyny, lekarzy, pielęgniarek i terapeutów uzależnień w dziedzinie leczenia uzależnienia od tytoniu. Obok lekarzy rodzinnych, pielęgniarki są tą grupą zawodową, która może w sposób najbardziej optymalny pomóc w tego typu terapii, m.in. ze względu na bliski kontakt z pacjentem oraz aktywny udział w terapii odwykowej, która w dużej części nie wymaga interwencji lekarskiej.

Zapraszamy Państwa do udziału w tym nowatorskim przedsięwzięciu. Aby w nim uczestniczyć, wystarczy przesłać zgłoszenie na adres rekrutacja@nipip.pl (podać imię, nazwisko i adres mailowy do korespondencji). Skontaktujemy się z Państwem!

 Więcej o projekcie.