Opinia prawna dotycząca: możliwości wydania prawa wykonywania zawodu na czas nieokreślony dla cudzoziemca nie posiadającego zezwolenia na pobyt stały

Załączniki:
Pobierz plik (opinia_cudzoziemiec.doc)opinia_cudzoziemiec.doc[ ][ ]71 kB

Wniosek:

Cudzoziemiec legitymujący się zezwoleniem na pobyt stały może uzyskać zarówno prawo wykonywania zawodu na czas określony jak i na czas nieokreślony. W odniesieniu zaś do cudzoziemca nie mającego przyznanego zezwolenia na pobyt stały możliwe jest wyłącznie przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas określony

Pełna treść dostępna w załączniku