Czy każdy cudzoziemiec planujący wykonywać zawód na terenie polski, powinien zostać skierowany na dwunastomiesięczny staż podyplomowy?

Niestety, zgodnie z obecnym kształtem art. 13 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, niezależnie od posiadanego dyplomu, powinna zostać skierowana na dwunastomiesięczny staż podyplomowy.