Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Filtr
Tytuł Utworzono
Opinia prawna dotycząca: możliwości wydania prawa wykonywania zawodu na czas nieokreślony dla cudzoziemca nie posiadającego zezwolenia na pobyt stały 16-04-2015
Jaka obowiązuje procedura w sprawie przyznania cudzoziemcowi (obywatelowi kraju spoza UE) prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce? 13-09-2012
Jaka obowiązuje w Wielkiej Brytanii procedura uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarki, położnej? 13-09-2012
Jaką procedurę, należy zastosować w przypadku uznawania kwalifikacji zawodowych obywatela polskiego, który uzyskał dyplom w innym kraju? 13-09-2012
Czy okręgowa izba pielęgniarek i położnych, wystawiając właściwe zaświadczenie na cele uznawania kwalifikacji, może żądać zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny? 13-09-2012
Czy każdy cudzoziemiec planujący wykonywać zawód na terenie polski, powinien zostać skierowany na dwunastomiesięczny staż podyplomowy? 13-09-2012
Czy okręgowa izba pielęgniarek i położnych, może wypełniać formularze i zaświadczenia, wystawione w językach innych niż polski? 13-09-2012
Jakie kroki podjąć, w sytuacji gdy o uznanie kwalifikacji ubiega się osoba z Białorusi, która legitymuje się dokumentem ukończenia szkoły uprawniającym jednocześnie do wykonywania zawodu pielęgniarki jak i położnej. 13-09-2012
Kto przeprowadza procedurę nostryfikacji dyplomu ukończenia szkół średnich? 13-09-2012
Kto przeprowadza procedurę nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych? 13-09-2012