Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Pory 78, lok. 10

02-757 Warszawa

tel. 22-327-61-61

faks 22-327-61-60

nipip@nipip.pl


W przypadku kierowania zapytań, pisma i innej korespondencji do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych prosimy o podanie następujących danych:

1. wskazanie osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi,

2. adres korespondencyjny (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),

3. przedmiot sprawy, której dotyczy (podstawa prawna art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).

 


 

Wyszukiwarka połączeń z Dworca Centralnego do siedziby Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 


 

Brak kontaktów, które można by wyświetlić