Dane kontaktowe Konsultantów Krajowych

Dziedzina

Imię i nazwisko
tytuł naukowy

Adres miejsca pracy

pielęgniarstwo

dr hab. n. hum.
Maria Kózka

Instytut Pielęgniarstwa CM UJ
ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel. 12/421 41 60; 12/431 27 08
tel./fax. 12/429 48 72
e-mail: makozka@cm-uj.krakow.pl

pielęgniarstwo
anestezjologiczne
i intensywnej opieki

dr hab. n. med.
Danuta Dyk

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego
i Intensywnej Opieki, Wydz. Nauk o Zdrowiu
UM im. Karola Marcinkowskiego
ul. Smoluchowskiego 11
60-179 Poznań
tel. 61/655 92 39;
fax: 61/655 92 38
e-mail: dyk@ump.edu.pl

pielęgniarstwo 
diabetologiczne

mgr Alicja Szewczyk

Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa,
tel. 22 815 10 42
e-mail: alicja.szewczyk@gmail.com

pielęgniarstwo
ginekologiczne
i położnicze

mgr
Leokadia Jędrzejewska

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych
ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
tel. 71/373 20 56;
fax: 71/3732056
e-mail: l.jedrzejewska@wp.pl

pielęgniarstwo
onkologiczne

dr n. med.
Anna Koper

Centrum Onkologii-Szpital
im. Prof. F. Łukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. 52/374 32 04;
fax: 52/374 33 01
e-mail: kopera@co.bydgoszcz.pl

pielęgniarstwo
rodzinne

mgr
Beata Ostrzycka

ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskiem
Centrum Onkologii
Al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
tel. 89/539 80 78
fax 89/539 80 79
e-mail: bostrzycka@wp.pl

pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych

dr n. o zdrowiu
Mariola RYBKA

Szpital Lipno Sp. z o.o.   87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6; tel. 54/288 02 63;

e-mail: drmariolarybka@wp,pl

pielęgniarstwo
pediatryczne

dr n. med.
Krystyna Piskorz-Ogórek

Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital Dziecięcy
ul. Żołnierska 18 A
10-561 Olsztyn
tel. 89/539 34 55
fax. 89/533 77 01
e-mail: piskorz@wssd.olsztyn.pl

pielęgniarstwo
epidemiologiczne

dr n. med.
Beata Ochocka

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
tel. 32/259 15 86
fax. 32/255 40 52
e-mail: beata.ochocka@spskm.katowice.pl

pielęgniarstwo
psychiatryczne

dr hab. n. hum.

Ewa

Wilczek-Rużyczka

Katedra Psychologii Zdrowia

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 130-705 Kraków tel. 660 913 017

e-mail ewaroz0@poczta.onet.pl

pielęgniarstwo
ratunkowe

mgr
Marek Maślanka

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa
Ratunkowego
ul. Szlak 61
31-153 Kraków
tel. 12/422 88 54 w. 114
fax:12/396 41 81; tel. kom. 607 411 799
e-mail: m.maslanka@ptpr.org.pl

pielęgniarstwo
chirurgiczne
i operacyjne

dr hab. n. med.
Maria Teresa Szewczyk

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego CM UMK
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. 52/365 52 32; 52/365 52 56
e-mail: mszewczyk@cm.umk.pl

pielęgniarstwo
opieki paliatywnej

mgr
Izabela Kaptacz

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi
Częstochowskiej
Zespół Opieki Paliatywnej „Palium”
ul. Krakowska 45 a
42-202 Częstochowa
tel./fax 34/360 54 91; 34/360 55 37
kom. 501 046 654
e-mail: ikaptacz@wp.pl