Komisje i zespoły problemowe

Podkategorie

 • Komisja Etyki

  Skład osobowy komisji:

  1. Tadeusz Wadas - OIPiP Kraków - Przewodniczący Komisji
  2. Józef Luberda - OIPiP Kraków
  3. Hanna Paszko - OIPiP Katowice
  4. Ewa Kowalska - OIPiP Bydgoszcz
  5. Anna Jończyk - OIPiP Łódź

   

   

 • Komisja Prawa i Legislacji

  Skład osobowy komisji:

  1. Mariola Głowacka - OIPiP Płock - Przewodnicząca Komisji
  2. Bernadeta Tetłak - OIPiP Bielsko Biała
  3. Beata Żółkiewska - OIPiP Chełm
  4. Anita Drążek - OIPiP Rzeszów
  5. Teresa Kruczkowska - OIPiP Poznań
  6. Izabela Metelska - OIPiP Łomża
  7. Anna Janik - OIPiP Katowice
  8. Cecylia Dolińska - OIPiP Białystok

   

 • Komisja Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego

  Skład osobowy komisji:

  1. Sabina Wiatkowska – OIPiP Opole -  Przewodnicząca Komisji
  2. Anna Szafran - OIPiP Wrocław
  3. Jarosław Czepczarz – OIPiP Opole
  4. Ewa Molka – OIPiP Katowice
  5. Barbara Płaza – OIPiP Częstochowa
  6. Anna Kliś – OIPiP Bielsko Biała
  7. Beata Olejnik – OIPiP Białystok
  8. Jan Kachaniuk – OIPiP Lublin
  9. Aleksandra Gutysz-Wojnicka – OIPiP Olsztyn
  10. Olga Dembicka – OIPiP Warszawa
  11. Dorota Karpacka – OIPiP Warszawa
  12. Gabriela Hofman – OIPiP Szczecin

   

 • Zespół ds. Kontroli organizatorów kształcenia
  Skład osobowy komisji:

  1. Tomasz Kaczmarek – OIPiP Poznań - Przewodniczący Zespołu
  2. Wiesław Zielonka - OIPiP Wrocław
  3. Katarzyna Florek - OIPiP Bydgoszcz
  4. Hanna Sposób - OIPiP Siedlce
  5. Anna Maria Król – OIPiP Szczecin
  6. Cecylia Dolińska – OIPiP Białystok
  7. Tomasz Czech – OIPiP Częstochowa
  8. Hanna Dobrowolska – OIPiP Katowice
  9. Elżbieta Dróżdż-Kubicka – OIPiP Warszawa
  10. Halina Synakiewicz – OIPiP Częstochowa
 • Komisja Budżetowo-Finansowa

  Skład osobowy komisji:

  1. Agnieszka Kałużna – OIPiP Łódź - Przewodnicząca Komisji
  2. Gabriela Hofman - OIPiP Szczecin
  3. Jacek Gawłowski - OIPiP Kielce
  4. Małgorzata Sokulska – OIPiP Radom
  5. Krystyna Ptok – OIPiP Katowice
 • Komisja ds. Warunków Pracy i Płacy

  Skład osobowy komisji:

  1. Iwona Borchulska – OIPiP  Katowice - Przewodnicząca Komisji
  2. Krystyna Ptok – OIPiP Katowice
  3. Anna Wonaszek – OIPiP Gdańsk
  4. Agata Sadowska-Mentel – OIPiP Bielsko Biała
  5. Izabela Metelska – OIPiP Łomża
  6. Danuta Kryś – OIPiP Częstochowa
  7. Andrzej Tytuła – OIPiP Lublin
 • Zespół ds. Ochrony zdrowia pracujących

  Skład osobowy komisji:


  1. Anna Raj – Przewodnicząca Zespołu

  2. Danuta Kusiak - OIPiP Zamość

  3. Sonia Grychtoł – OIPiP Katowice

  4. Halina Kąkolewska – Gorzów Wielkopolski

  5. Danuta Fularz – OIPiP Kraków

  6. Katarzyna Kocka – OIPiP Lublin

  7. Beata Baliszewska – OIPiP Warszawa

 • Komisja ds. Położnych

  Skład osobowy komisji:

  1. Wiesława Welke – OIPiP Konin - Przewodnicząca Komisji
  2. Beata Marzec – OIPiP Kraków
  3. Danuta Adamczyk – Wiśniewska – OIPiP Gdańsk
  4. Anna Janik - OIPiP Katowice
  5. Gabriela Hofman – OIPiP Szczecin
  6. Ilona Lesiak – OIPiP Bielsko Biała
  7. Barbara Dresler – OIPiP Łódź
  8. Beata Żółkiewska – OIPiP Chełm
  9. Jolanta Garus Kmieć – OIPiP Częstochowa
  10. Agnieszka Szymczak – OIPiP Lublin

   

 • Komisja ds. Świadczeń gwarantowanych

  Skład osobowy komisji:

   

  1. Tomasz Krzysztyniak – OIPiP Toruń - Przewodniczący Komisji

  2. Maria Matusiak - OIPiP Szczecin

  3. Alicja Stanikowska - OIPiP Poznań

  4. Elżbieta Madajczyk - OIPiP Warszawa

  5. Wiesława Welke – OIPiP Konin

  6. Elżbieta Pleczyńska – OIPiP Płock

  7. Sabina Wiatkowska – OIPiP Opole

  8. Tadeusz Wadas – OIPiP Kraków

  9. Jacek Gawłowski – OIPiP Kielce

 • Zespół ds. podstawowej opieki zdrowotnej
  Skład osobowy komisji:

  1. Alicja Stanikowska - OIPiP Poznań – Przewodnicząca Zespołu

  2. Małgorzata Tokarska – OIPiP Ciechanów

  3. Maria Grabowska – OIPiP Katowice

  4. Jolanta Nowak – OIPiP Kalisz

  5. Lidia Bogus – OIPiP Szczecin

  6. Danuta Staszewska Kryślak – OIPiP Poznań

  7. Ewa Grejner – OIPiP Zielona Góra

  8. Barbara Gardyjas – OIPiP Katowice

 • Zespół ds. Opieki długoterminowej i paliatywnej

  Skład osobowy komisji:

  1. Maria Matusiak – OIPiP Szczecin – Przewodnicząca Zespołu

  2. Tadeusz Wadas - OIPiP Kraków

  3. Małgorzata Kowańska – OIPiP Kalisz

  4. Małgorzata Holek – OIPiP Szczecin

  5. Iwona Markiewicz – OIPiP Częstochowa

  6. Anna Kaptacz – OIPiP Częstochowa

  7. Małgorzata Baran – OIPiP Katowice

  8. Teresa Witusik – OIPiP Krosno

 • Zespół ds. lecznictwa szpitalnego

  Skład osobowy komisji:

  1. Elżbieta Madajczyk - OIPiP Warszawa – Przewodnicząca Zespołu

  2. Anna Szafran - OIPiP Wrocław

  3. Janusz Grzegorczyk - OIPiP Ostrołęka

  4. Elżbieta Garwacka-Czachor - OIPiP Wrocław

  5. Elżbieta Dróżdż Kubicka – OIPiP Warszawa

  6. Elżbieta Słojewska-Poznańska – OIPiP Jelenia Góra

  7. Barbara Frymorgen – OIPiP Bielsko Biała

  8. Jarosław Panek – OIPiP Katowice

  9. Anna Janiga – OIPiP Rzeszów

  10. Anna Janik – OIPiP Katowice

 • Komisja Skarg i wniosków
  Skład osobowy komisji:

  1. Elżbieta Pleczyńska – OIPiP Płock - Przewodnicząca Komisji
  2. Małgorzata Zawirowska - OIPiP Włocławek
  3. Teresa Kruczkowska – OIPiP Poznań
  4. Marek Przybył – OIPiP Kalisz
 • Zespół ds. Domów pomocy społecznej
  Skład osobowy komisji:
  1. Teresa Kuziara – OIPiP Rzeszów - Przewodnicząca Komisji
  2. Bożena Hudzik – OIPiP Nowy Sącz
  3. Bożena Ożga - OIPiP Zamość
  4. Renata Michalska – OIPiP Krosno
  5. Małgorzata Migacz – OIPiP Nowy Sącz
  6. Renata Caban – OIPiP Rzeszów
 • Zespół ds. Służb mundurowych
  Skład osobowy komisji:

  1. Stanisław Łukasik – OIPiP Kraków - Przewodniczący Komisji
  2. Anna Kaczmarek – OIPiP Wrocław
  3. Jerzy Woźniak - OIPiP Bydgoszcz
  4. Grzegorz Bzdyra - OIPiP Kraków
 • Zespół ds. Ratownictwa medycznego

  Skład osobowy komisji:

  1. Jacek Gawłowski – Przewodniczący Zespołu
  2. Wiesław Zielonka – OIPiP Wrocław
  3. Urszula Bednarek – OIPiP Nowy Sącz
  4. Lucyna Kasprzyk – OIPiP Kalisz
  5. Ewa Ślązak – OIPiP Warszawa
  6. Andrzej Chrzęstek – OIPiP Częstochowa
  7. Beata Tomsza – OIPiP Katowice
  8. Barbara Król – OIPiP Zielona Góra
  9. Renata Sobczak – OIPiP Łódź
  10. Bożena Woźniak-Pachota – OIPiP Kraków
  11. Jadwiga Klukow – OIPiP Lublin
  12. Bernarda Machniak – OIPiP Siedlce