Zespół ds. Domów pomocy społecznej


Skład osobowy komisji:
  1. Teresa Kuziara – OIPiP Rzeszów - Przewodnicząca Komisji
  2. Bożena Hudzik – OIPiP Nowy Sącz
  3. Bożena Ożga - OIPiP Zamość
  4. Renata Michalska – OIPiP Krosno
  5. Małgorzata Migacz – OIPiP Nowy Sącz
  6. Renata Caban – OIPiP Rzeszów