Komisja Skarg i wniosków


Skład osobowy komisji:

  1. Elżbieta Pleczyńska – OIPiP Płock - Przewodnicząca Komisji
  2. Małgorzata Zawirowska - OIPiP Włocławek
  3. Teresa Kruczkowska – OIPiP Poznań
  4. Marek Przybył – OIPiP Kalisz