Zespół ds. podstawowej opieki zdrowotnej


Skład osobowy komisji:

1. Alicja Stanikowska - OIPiP Poznań – Przewodnicząca Zespołu

2. Małgorzata Tokarska – OIPiP Ciechanów

3. Maria Grabowska – OIPiP Katowice

4. Jolanta Nowak – OIPiP Kalisz

5. Lidia Bogus – OIPiP Szczecin

6. Danuta Staszewska Kryślak – OIPiP Poznań

7. Ewa Grejner – OIPiP Zielona Góra

8. Barbara Gardyjas – OIPiP Katowice