Prezydium NRPiP

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - VII Kadencja

Prezydium NRPiP VII kadencji

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Zofia Małas Prezes NRPiP
2. Sebastian Irzykowski Wiceprezes NRPiP
3. Ewa Janiuk Wiceprezes NRPiP
4. Mariola Łodzińska Wiceprezes NRPiP
5. Danuta Adamek Skarbnik NRPiP
6. Joanna Walewander Sekretarz NRPiP
7. Jacek Gawłowski Członek NRPiP
8. Mariola Głowacka Członek NRPiP
9. Tomasz Kaczmarek  Członek NRPiP
10. Agnieszka Kałużna Członek NRPiP
11. Tomasz Krzysztyniak Członek NRPiP
12. Teresa Kuziara Członek NRPiP
13. Elżbieta Madajczyk  Członek NRPiP
14. Andrzej Tytuła Członek NRPiP
15. Sabina Wiatkowska Członek NRPiP
16. Anna Wonaszek Członek NRPiP
17. Małgorzata Zawirowska Członek NRPiP
18. Wiesława Welke Członek NRPiP

  

 

Zapraszani goście

19. Kamilla Gólcz - Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej

20. Beata Rozner - Przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych

21. Grażyna Rogala-Pawelczyk
- Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej