Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

 

PLAN PRACY NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA ROK 2015


W skład Naczelnej Rady wchodzą:

 • Prezes Naczelnej Rady
 • Przewodniczący okręgowych rad
 • Członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd

Naczelna Rada wybiera spośród siebie Prezydium. Zaś Prezydium Naczelnej Rady stanowią: Prezes, wybrani przez Naczelną Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.
Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w czasie pomiędzy Krajowymi Zjazdami. Do jej podstawowych obowiązków należy:

 • wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu
 • analizowanie i opiniowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia ludności
 • przygotowanie wniosków dotyczących zasad etyki zawodowej
 • reprezentowanie samorządu
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał okręgowych rad
 • uchwalanie budżetu organów Naczelnej Izby oraz rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do samorządu a nie zastrzeżonych dla innych organów
 • ustalenie wzorów pieczęci organów samorządu
W skład Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wchodzi 76 osób.

Prezes Naczelnej Rady Zofia Małas

Członkowie Naczelnej Rady wybrani przez VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych:

 1. Adamek Danuta, Kraków
 2. Bednarek Urszula, Nowy Sącz
 3. Borchulska Iwona, Katowice
 4. Czech Tomasz, Częstochowa
 5. Czepczarz Jarosław, Opole
 6. Dróżdż – Kubicka Elżbieta, Warszawa
 7. Frymorgen Barbara, Bielsko-Biała
 8. Gawłowski Jacek, Kielce
 9. Głowacka Mariola, Płock
 10. Grabowska Maria, Katowice
 11. Irzykowski Sebastian, Słupsk
 12. Kachaniuk Jan, Lublin
 13. Kacprzak Iwona, Olsztyn
 14. Kaczmarek Tomasz, Poznań
 15. Król Anna Maria, Szcecin
 16. Kuziara Teresa, Rzeszów
 17. Łodzińska Mariola, Radom
 18. Matusiak Maria, Szczecin
 19. Molka Ewa, Katowice
 20. Olejnik Beata, Białystok
 21. Ptok Krystyna, Katowice
 22. Raj Anna, Gdańsk
 23. Stanikowska Alicja, Poznań
 24. Sworacki Rafał, Leszno
 25. Tetłak Bernadeta, Bielsko-Biała
 26. Walewander Joanna, Zamość
 27. Zielonka Wiesław, Wrocław
 28. Adamczyk-Wiśniewska Danuta, Gdańsk
 29. Janiuk Ewa, Opole
 30. Żółkiewska Beata, Chełm
     1.  

Wykaz członków wybranych na okręgowych zjazdach pielęgniarek i położnych na przewodniczących rad okręgowych:

 1. Agnieszka Kałużna, Łódź
 2. Andrzej Tytuła, Lublin
 3. Anita Drążek, Rzeszów
 4. Anna Augustyniak, Sieradz
 5. Anna Gryniewicz, Suwałki
 6. Anna Janik, Katowice
 7. Anna Szafran, Wrocław
 8. Anna Wonaszek, Gdańsk
 9. Barbara Płaza, Częstochowa
 10. Bożena Grodny-Wilk, Tarnów
 11. Bożena Wojcikiewicz, Koszalin
 12. Cecylia Dolińska, Białystok
 13. Danuta Kusiak, Zamość
 14. Elżbieta Grygorowicz, Słupsk
 15. Elżbieta Celmer vel Domańska, Biała Podlaska
 16. Elżbieta Lewandowska, Przeworsk
 17. Elżbieta Madajczyk, Warszawa
 18. Elżbieta Pleczyńska, Płock
 19. Elżbieta Słojewska - Poznańska, Jelenia Góra
 20. Ewa Mikołajczyk, Kielce
 21. Gabriela Hofman, Szczecin
 22. Halina Nowik, Elbląg
 23. Halina Zarotyńska, Nowy Sącz
 24. Hanna Sposób, Siedlce
 25. Izabela Metelska, Łomża
 26. Janusz Grzegorczyk, Ostrołęka
 27. Katarzyna Florek, Bydgoszcz
 28. Małgorzata Sokulska, Radom
 29. Małgorzata Szwed, Bielsko-Biała
 30. Małgorzata Tokarska, Ciechanów
 31. Małgorzata Zawirowska, Włocławek
 32. Marcin Michlewicz, Piła
 33. Marek Przybył, Kalisz
 34. Maria Danielewicz, Olsztyn
 35. Maria Pałeczka, Wałbrzych
 36. Marta Powchowicz, Gorzów Wielkopolski
 37. Renata Michalska, Krosno
 38. Sabina Wiatkowska, Opole
 39. Tadeusz Wadas, Kraków
 40. Teodor Murawa, Leszno
 41. Teresa Kruczkowska Poznań
 42. Tomasz Krzysztyniak, Toruń
 43. Weronika Rozenberger, Zielona Góra
 44. Wiesława Szaniawska, Chełm
 45. Wiesława Welke, Konin


Harmonogram posiedzeń NRPiP i Prezydium NRPiP w 2016 r. 

posiedzenie

termin

dzień tygodnia

Prezydium NRPiP

12 stycznia

wtorek

NRPiP

2-5 lutego

wtorek - piątek

Prezydium NRPiP

23 lutego

wtorek

Prezydium NRPiP

7 marca

poniedziałek

NRPiP

7-9 marca

poniedziałek-środa

Prezydium NRPiP

19 kwietnia

wtorek

Prezydium NRPiP

10 maja

wtorek

Prezydium NRPiP

7 czerwca

wtorek

NRPiP

21-23 czerwca

wtorek-czwartek

Prezydium NRPiP

19 lipca

wtorek

Prezydium NRPiP

1 września

czwartek

NRPiP

13-15 września

wtorek-czwartek

Prezydium NRPiP

11 października

wtorek

Prezydium NRPiP

15 listopada

wtorek

NRPiP

6-8 grudnia

wtorek-czwartek

Prezydium NRPiP

20 grudnia

wtorek