Komisja ds. Położnych

Skład osobowy komisji:

  1. Wiesława Welke – OIPiP Konin - Przewodnicząca Komisji
  2. Beata Marzec – OIPiP Kraków
  3. Danuta Adamczyk – Wiśniewska – OIPiP Gdańsk
  4. Anna Janik - OIPiP Katowice
  5. Gabriela Hofman – OIPiP Szczecin
  6. Ilona Lesiak – OIPiP Bielsko Biała
  7. Barbara Dresler – OIPiP Łódź
  8. Beata Żółkiewska – OIPiP Chełm
  9. Jolanta Garus Kmieć – OIPiP Częstochowa
  10. Agnieszka Szymczak – OIPiP Lublin