Komisja ds. Świadczeń gwarantowanych

Skład osobowy komisji:

 

1. Tomasz Krzysztyniak – OIPiP Toruń - Przewodniczący Komisji

2. Maria Matusiak - OIPiP Szczecin

3. Alicja Stanikowska - OIPiP Poznań

4. Elżbieta Madajczyk - OIPiP Warszawa

5. Wiesława Welke – OIPiP Konin

6. Elżbieta Pleczyńska – OIPiP Płock

7. Sabina Wiatkowska – OIPiP Opole

8. Tadeusz Wadas – OIPiP Kraków

9. Jacek Gawłowski – OIPiP Kielce