Biblioteka IBUK

Ibuk.plDostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych, wydane przez renomowane polskie oficyny.
Czytaj więcej

Ustawa o działalności leczniczej z aktami wykonawczymi

W Portalu dostępne są elektroniczne wersje aktów prawnych ogłaszanych i wydawanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, które mogą stanowić jedynie materiał informacyjny i pomocniczy. Jedynym źródłem prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, których wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Rady Ministrów.

Nasze profile społecznościowe

 

facebook  twitter  youtube