Posiedzenie NRPiP 8-9 marca 2016 r.

Filtr
Tytuł Utworzono
Uchwała Nr 90/VII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 379/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do opracowania projektu ustawy o podstawowej opiec 18-03-2016
Uchwała Nr 89/VII/2016 w sprawie objęcia w roku jubileuszowym XXV-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uroczystych obchodów jubileuszy w okręgowych izbach pielęgniarek i położnych 18-03-2016
Uchwała Nr 86/VII/2016 w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych 18-03-2016
Uchwała Nr 80/VII/2016 w sprawie powołania Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń 18-03-2016
Uchwała Nr 79/VII/2016 w wprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i 18-03-2016
Uchwała Nr 76/VII/2016 w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji prob 18-03-2016
Stanowisko nr 4 NRPiP z 8 marca 2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej 10-03-2016