Posiedzenie NRPiP 22-23 czerwca 2016 r.

Filtr
Tytuł Utworzono
Uchwała Nr 114/VII/2016 w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych 05-07-2016
Uchwała Nr 113/VII/2016 w sprawie powołania Zespołu przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych do opracowania standardu w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego 05-07-2016
Uchwała Nr 112/VII/2016 w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych 05-07-2016
Uchwała nr 110/VII/2016 w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis do rejestru oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wykaz danych objętych rejestrem 05-07-2016
Uchwała Nr 101-109/VII/2016 w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 05-07-2016
Uchwała Nr 97-100/VII/2016 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego 05-07-2016
Uchwała Nr 96/VII/2016 w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasady jego używania 05-07-2016
Uchwała Nr 92/VII/2016 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2016 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 05-07-2016
Uchwała Nr 91/VII/2016 w sprawie planów pracy na rok 2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 05-07-2016