Posiedzenie NRPiP 14-15 września 2016 r.

Filtr
Tytuł Utworzono
Uchwała Nr 115/VII/2016 w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych 12-10-2016
Stanowisko nr 5 w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 września 2016 r. w Warszawie 12-10-2016
Uchwała Nr 150/VII/2016 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego 12-10-2016
Uchwała Nr 149/VII/2016 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego 12-10-2016
Uchwała Nr 147/VII/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestr 12-10-2016
Uchwała nr 146/VII/2016 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 194/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 48/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie proce 12-10-2016
Uchwała Nr 145/VII/2016 w sprawie wytypowania przedstawicieli NRPiP i powołania ekspertów do współpracy z Zespołem do spraw opracowania strategii-modelu rozwoju pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania 12-10-2016
Uchwała Nr 144/VII/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 218/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania 12-10-2016
Uchwała Nr 143/VII/2016 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego 12-10-2016
Uchwała Nr 142/VII/2016 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego 12-10-2016