Posiedzenie NRPiP 24-25 marca 2015 r.

Filtr
Tytuł Utworzono
Uchwała Nr 330/VI/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr 54/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie form 26-10-2015
Stanowisko Nr 19 w sprawie przenoszenia pielęgniarek i położnych na oddziały i stanowiska pracy nieodpowiadające ich kwalifikacjom zawodowym w niektórych podmiotach leczniczych 08-05-2015
Uchwała Nr 332/VI/2015 w sprawie zapewnienia pielęgniarkom i położnym absolwentom szkół pielęgniarskich i szkół położnych wchodzącym do zawodu zatrudnienia w podmiotach leczniczych na okres co najmniej trzech lat 16-04-2015
Uchwała Nr 331/VI/2015 w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia, Ministra Finansów oraz klubów poselskich Sejmu RP o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zwolnienie pielęgniarek i położnych od podatku dochodowego... 16-04-2015
Uchwała Nr 309-327/VIP/2015 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 16-04-2015
Uchwała Nr 302-308/VIP/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 16-04-2015
Uchwała Nr 301/VI/2015 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją RP... 16-04-2015
Uchwała Nr 300/VI/2015 w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania 16-04-2015
Uchwała Nr 299/VI/2015 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego 16-04-2015
Uchwała Nr 298/VI/2015 w sprawie Komisji Skarg i Wniosków działającej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 16-04-2015