Posiedzenie NRPiP w Marcu 2014 r.

Filtr
Tytuł Utworzono
Uchwała nr 180/VI/2014 w sprawie przyjęcia ramowych wzorów dokumentów do prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 03-04-2014
Uchwała nr 179/VI/2014 NRPiP z dnia 20 marca 2014 w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych 03-04-2014
Uchwała Nr 178/VI/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 35/VI/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru członków Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 03-04-2014
Uchwała Nr 177/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 03-04-2014
Uchwała Nr 176/VI/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 136/VI/2013 NRPiP z 4 grudnia 2013 r. dotyczącej katalogu czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki 03-04-2014
Uchwała Nr 175/VI/2014 w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji przetargowej do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru organizatorów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych 03-04-2014
Uchwała Nr 174/VI/2014 w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych 03-04-2014
Uchwała Nr 173/VI/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 14/VI/2012 z dnia w sprawie upoważnienia członków Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych VI kadencji do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych 03-04-2014
Uchwała Nr 172/VI/2014 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2014 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 03-04-2014
Uchwała nr 171/VI/2014 w sprawie zmiany w załącznika nr 1 do uchwały nr 48/VI/2012 z 28 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe rady pi 03-04-2014