Posiedzenie NRPiP w dniach 16-17 września 2014 r.

Filtr
Tytuł Utworzono
Uchwały Nr 232-239/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 25-09-2014
Uchwały Nr 226-231/VI/2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 25-09-2014
Uchwały nr 219-225/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego 25-09-2014
Uchwała Nr 218/VI/2014 w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania 25-09-2014
Uchwała nr 217/VI/2014 w sprawie powołania Zespołu Doraźnego ds. Opracowania Licencjonowania Zawodu 25-09-2014
Uchwała nr 216/VI/2014 w sprawie ujednolicenia procedury poświadczania deklaracji o dobrym zdrowiu 25-09-2014
Uchwała Nr 214/VI/2014 w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych 25-09-2014
Uchwała Nr 213/VI/2014 w sprawie upoważnienia Prezesa NRPiP do zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych i NIPiP w sprawie ustalenia sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi wytwarzanymi przez samorząd pielęgniarek i położnych 25-09-2014
Uchwała Nr 212/VI/2014 w sprawie upoważnienia Prezesa i Skarbnika Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do zawarcia umowy z Wydawnictwem Naukowym PWN SA o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych 25-09-2014
Uchwała 211/VI/2014 w sprawie wymagań, jakie powinny być uwzględnione w ramach nowych programów kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych 25-09-2014