Posiedzenie NRPiP w dniach 4-6 Czerwiec 2014 r.

Filtr
Tytuł Utworzono
Uchwała nr 194/VI/2014 w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 48/VI/2012 NRPiP z dnia 28.03.2012 r w sprawie procedury kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego wpisanych do rejestrów prowadzonych przez NRPiP oraz ORPiP zmienionej uchwałą Nr 171/VI/2014 NRPiP z dnia 19.03 03-07-2014
Uchwała 206/VI/2014 w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki/ położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/ rodziny 25-06-2014
Uchwała Nr 204/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej do specjalizacji w pielęgniarstwie środowiska nauczania i wychowania, realizowanej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 25-06-2014
Uchwała Nr 200/VI/2014 w sprawie ustalenie terminu VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 25-06-2014
Uchwała Nr 182/VI/2014 w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania 25-06-2014
Uchwały Nr 183-184/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego 25-06-2014
Uchwała Nr 185/VI/2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 25-06-2014
Uchwała Nr 186-193,205/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 25-06-2014
Uchwała Nr 195/VI/2014 w sprawie zasad wykonania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne 25-06-2014