Posiedzenie NRPiP w grudniu 2014 r.

Filtr
Tytuł Utworzono
Uchwała Nr 278/VI/2014 w sprawie uchylenia uchwały nr 217/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Doraźnego ds. Opracowania Licencjonowania Zawodu 10-12-2014
Uchwała Nr 277/VI/2014 w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 10-12-2014
Uchwała Nr 276/VI/2014 w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2015 10-12-2014
Uchwała Nr 275/VI/2014 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2015 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 10-12-2014
Uchwała Nr 274/VI/2014 w sprawie ustalenia terminu VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 10-12-2014
Uchwała Nr 273/VI/2014 w sprawie określenia kalendarza wyborczego 10-12-2014
Uchwała Nr 270/VI/2014 w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania 10-12-2014
Uchwała Nr 264/VI/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 210/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołów do opracowania szczegółowych rozwiązań w odniesieniu do postulatów przyjętych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 10-12-2014
Uchwały Nr 258-263/VI/2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 10-12-2014
Uchwały nr 249-257/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego 10-12-2014