Stanowiska i apele podjęte w 2013 r.

Filtr
Tytuł Utworzono
Stanowisko 16 NRPiP z 4.12.2013 dotyczące treści Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna skierowane do: Premiera RP, Ministra Zdrowia ... 05-12-2013
Stanowisko Nr 15 NRPiP z dnia 4 XII 2013r. dotyczące projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 05-12-2013
Stanowisko nr 12 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie cofnięcia rekomendacji dla konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych 11-04-2013
Stanowisko Nr 11 NRPiP z dnia 20.03.2013 w sprawie zmiany zapisu Zarządzenia Nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.11.2011 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 11-04-2013
Stanowisko Nr 10 NRPiP z dnia 20 marca 2013 roku dotyczące Stanowiska Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej 11-04-2013
Stanowisko nr 9 NRPiP z dnia 20.03.2013 w sprawie nowelizacji zapisów w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 11-04-2013
Stanowisko nr 8 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych przez Ministra Zdrowia na przygotowanie przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnychprogramów kształcenia podyplomowego 11-04-2013
Stanowisko nr 7 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 marca 2013 r. wobec stanowiska podjętego przez Delegatów XXX Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych 11-04-2013