Posiedzenie NRPiP w Marcu 2013 r.

Filtr
Tytuł Utworzono
Uchwała Nr 90/VI/2013 NRPiP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji przetargowej do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru organizatorów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych 11-04-2013
Uchwała Nr 89/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia katalogu świadczeń zdrowotnych dla pielęgniarki/położnej poz oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania do dodatkowego finansowania przez NFZ 11-04-2013
Uchwała Nr 88/VI/2013 NRPiP z 20.03.2013 w sprawie wytypowania przedstawicieli NRPiP do uczestnictwa w pracach Zespołu ds. analizy regulacji dotyczących ratownictwa medycznego w szczególności w zakresie zadań oraz doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych w odniesieniu do pacjentó 11-04-2013
Uchwała Nr 87/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w pracach Komisji Kwalifikacyjnej i Egzaminacyjnej na kursy organizowane przez OIPiP w Gdańsku 11-04-2013
Uchwała Nr 86/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych 11-04-2013
Uchwała Nr 85/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2013 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez NRPiP 11-04-2013
Uchwała Nr 84/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 marca 2013 w sprawie planów pracy na rok 2013 NRPiP oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy NRPiP 11-04-2013