Stanowiska i apele podjęte w 2012 r.

Filtr
Tytuł Utworzono
Stanowisko nr 6 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie poparcia stanowiska OZZPiP dotyczącego zrównania traktowania podmiotów leczniczych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych 22-01-2013
Stanowisko nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 września 2012 roku w sprawie proponowanych zmian dotyczących prywatyzacji polskich uzdrowisk 19-10-2012
Stanowisko nr 4 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 19 września 2012 w sprawie podjęcia działań zmierzających do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego obsługującego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczej 19-10-2012
Stanowisko nr 3 NRPiP z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie odmówienia udziału przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w komisjach konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 15-10-2012
Stanowisko nr 2 NRPiP z dnia 30 maja 2012 w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ mających na celu opracowanie nowego produktu całodobowego zapewniającego świadczenia pielęgniarskie na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej 15-10-2012
Stanowisko nr 1 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 15-10-2012
Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany wskaźnika korygującego z 0,4 na 0,5 w pielęgniarskiej opiece długoterminowej 15-10-2012