Posiedzenie NRPiP styczeń 2012 r.

Filtr
Tytuł Utworzono
Uchwała Nr 37/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 12-09-2012
Uchwała Nr 36/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 12-09-2012
Uchwała Nr 35/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru członków Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 12-09-2012
Uchwała Nr 34/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie przekazywania obowiązków Wiceprezesa i Sekretarza Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 12-09-2012
Uchwała Nr 33/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wymiaru czasu pracy osób pełniących obowiązki na stanowiskach w organach samorządu pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane 12-09-2012
Uchwała Nr 31/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących obowiązki na stanowiskach w organach samorządu pielęgniarek i położnych 12-09-2012
Uchwała nr 30/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek 12-09-2012
Uchwała nr 29/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 1231/VP/2011 z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowad 11-09-2012
Uchwała nr 28/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 1043/VP/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących k 11-09-2012
Uchwała nr 27/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 929/VP/2011 z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących k 11-09-2012