Posiedzenie NRPiP marzec 2012 r.

Filtr
Tytuł Utworzono
Uchwała nr 55/VI/2012 w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie grupowej praktyki i indywidualnej praktyki dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą 09-09-2012
Uchwała nr 54/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie .... 09-09-2012
Uchwała nr 53/VI/2012 w sprawie Ośrodków Informacyjno - Edukacyjnych 09-09-2012
Uchwała nr 52/VI/2012 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2012 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 09-09-2012
Uchwała nr 51/VI/2012 w sprawie planów pracy na rok 2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 09-09-2012
Uchwała Nr 50/VI/2012 w sprawie Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oraz wyboru osób do sprawowania nadzoru nad ich pracą 09-09-2012
Uchwała nr 49/VI/2012 w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 09-09-2012
Uchwała nr 48/VI/2012 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe rady pielęgniarek i położnych 09-09-2012
Uchwała nr 47/VI/2012 w sprawie Rady Programowej „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” 09-09-2012
Uchwała Nr 46/VI/2012 w sprawie przyjęcia budżetu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych na 2012 r. 09-09-2012