Uchwała Nr 61/VI/2012 w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w pracach Rady ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®

Uchwała Nr 61/VI/2012

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 28 marca 2012 r.

 

w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w pracach Rady ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U. Nr 174, poz. 1038) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wskazuje przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Pani Mariola Głowacka

Pani Aleksandra Śnieg

do uczestnictwa w pracach Rady ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie zadań określonych w Zarządzeniu nr 12/2010 Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander                                                         

 

Prezes NRPiP

Grażyna Rogala-Pawelczyk