Uchwała Nr 58/VI/2012 w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w pracach Rady do Spraw Osób Niesamodzielnych

Uchwała Nr 58/VI/2012

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 28 marca 2012 r.

 

w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w pracach Rady do Spraw Osób Niesamodzielnych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wskazuje przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Pani Sabina Wiatkowska

Pani Aleksandra Śnieg

Pani Emila Kin

do uczestnictwa w pracach Rady do Spraw Osób Niesamodzielnych w zakresie zadań określonych w Zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Osób Niesamodzielnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander                                                         

 

Prezes NRPiP

Grażyna Rogala-Pawelczyk