Posiedzenie NRPiP marzec 2012 r.

Filtr
Tytuł Utworzono
Uchwała Nr 65/VI/2012 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego 10-09-2012
Uchwała nr 64/VI/2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 10-09-2012
Uchwała nr 63/VI/2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 10-09-2012
Uchwała nr 62/VI/2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 10-09-2012
Uchwała Nr 61/VI/2012 w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w pracach Rady ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® 10-09-2012
Uchwała Nr 60/VI/2012 w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w pracach Zespołu do spraw oceny i weryfikacji kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ramach dotacji 10-09-2012
Uchwała Nr 59/VI/2012 w sprawie delegowania w charakterze obserwatorów przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia 10-09-2012
Uchwała Nr 58/VI/2012 w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w pracach Rady do Spraw Osób Niesamodzielnych 10-09-2012
Uchwała Nr 57/VI/2012 w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w pracach Zespołu do spraw opieki długoterminowej 10-09-2012
Uchwała nr 56/VI/2012 w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez OIPiP 10-09-2012