Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 2009 roku

Filtr
Tytuł Utworzono
Uchwała nr 134/V/2009 NRPiP z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa lub położnictwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych ze środków finansowych budżetu ... 18-09-2012
Uchwała nr 133/V/2009 NRPiP z 3.12.2009 r. w sprawie stanowiska NRPiP odnośnie utrzymania w projekcie nowej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zakazu pełnienia tej samej funkcji w organach oipip dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje 18-09-2012
Uchwała nr 132/V/2009 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 33/V/2008 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wydawania „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” 18-09-2012
Uchwała nr 131/V/2009 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie planu pracy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2010 18-09-2012
Uchwała nr 130/V/2009 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 18-09-2012
Uchwała nr 129/V/2009 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 18-09-2012
Uchwała Nr 128/V/2009 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji lekarskiej dla dokonania oceny niezdolności pielęgniarki do wykonywania zawodu pielęgniarki 18-09-2012
Uchwała nr 127/V/2009 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2009 r. w sprawie upoważnienia Prezydium NRPiP do zrealizowania uchwały nr 123/V/2009 w sprawie przyznania pomocy finansowej osobom dotkniętym skutkami klęski żywiołowej 19-09-2012
Uchwała nr 126/V/2009 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 19-09-2012
Uchwała nr 125/V/2009 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego 19-09-2012