VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Filtr
Tytuł Utworzono
Apel VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zapowiedzi podwyższenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn 13-10-2012
Apel VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zapobiegania praktyce stosowanej przez pracodawców dotyczącej bezprawnej zamiany umów o pracę na umowy cywilno-prawne w podmiotach leczniczych 13-10-2012
Apel VI Krajowego Zjazdu PiP z 6 grudnia 2011 w sprawie zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 r. proponowanej przez Porozumienie Zielonogórskie i pozytywnie zaopiniowanej przez MZ oraz Prezesa NFZ 13-10-2012
Apel VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych 13-10-2012
Apel VI Krajowego Zjazdu PiP z 8 grudnia 2011 w sprawie zagrożeń wynikających z przepisów ustawy o działalności leczniczej w zakresie wprowadzenia zasad umożliwiających przekształcenie podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorstwami w spółki prawa h 13-10-2012
Stanowisko nr 9 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie podwyższania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn 13-10-2012
Stanowisko Nr 8 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zagrożeń wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie wyłączenia obowiązku przeprowadzania konkursów ... 13-10-2012
Stanowisko Nr 7 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z 6.12.2011 w sprawie konieczności wprowadzenia społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego w celu zabezpieczenia potrzeb pielęgnacyjno-opiekuńczych osób niezdolnych do samodzielnej egzystancji 13-10-2012
Stanowisko Nr 6 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych, które przeciwdziałać będą ustalaniu jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych na dyżurach w podmiotach leczniczych ... 13-10-2012
Stanowisko Nr 5 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie realizacji szkolenia praktycznego w trakcie odbywania specjalizacji w placówkach posiadających akredytację ministra zdrowia bądź certyfikat ISO w zakresie... 13-10-2012