V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Filtr
Tytuł Utworzono
Rezolucja nr 4 V KZPiP z 5 grudnia 2007 w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 1999 w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej 14-10-2012
Rezolucja nr 3 V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z 5 grudnia 2007 w sprawie zmiany Rozporządzenia MZ z 25 listopada 2005 o szkoleniu pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników 14-10-2012
Rezolucja nr 2 V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ustawowego nadania pielęgniarce i położnej prawa do rezygnacji z wykonywania świadczeń na rzecz pacjenta 14-10-2012
Rezolucja nr 1 V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 grudnia 2007 r w sprawie zobowiązania NRPiP do zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 14-10-2012
Stanowisko V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie bezprawnego ustalania jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych na dyżurach w oddziałach szpitalnych publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej 14-10-2012
Stanowisko V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie formy zatrudniania pielęgniarek w lecznictwie stacjonarnym 14-10-2012
Stanowisko V Krajowego Zjazdu pielęgniarek i Położnych z 4 grudnia 2007 w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce 14-10-2012
Stanowisko V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z 4 grudnia 2007 w sprawie finansowania z budżetu państwa kosztów ponoszonych przez pielęgniarki i położne w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego oraz studiów pomostowych 14-10-2012
Stanowisko V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych wykonywanych na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej 14-10-2012
Stanowisko V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie umieszczenia na stronie internetowej banku pytań dla poszczególnych dziedzin specjalizacji pielęgniarskich 14-10-2012