IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Filtr
Tytuł Utworzono
Stanowisko IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie „Programu uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych” 14-10-2012
Stanowisko IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie nie zalegalizowania eutanazji 14-10-2012
Stanowisko IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie działań Ministerstwa Zdrowia w zakresie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w Unii Europejskiej 14-10-2012
Stanowisko IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie aktualnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia 14-10-2012
Stanowisko IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia ubezpieczenia pielęgnacyjnego 14-10-2012
Stanowisko IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw 14-10-2012
Stanowisko IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z 11.12.2003 w sprawie projektu ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych 14-10-2012
Stanowisko IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie aktualnej sytuacji w pielęgniarstwie 14-10-2012
Stanowisko IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie finansowania zadań przejętych przez samorządy zawodowe od administracji państwowej 14-10-2012
Stanowisko IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie powołania stanowiska Naczelnej Pielęgniarki i Naczelnej Położnej Kraju 14-10-2012

Podkategorie