Czy pielęgniarka może zakładać opatrunki gipsowe?

W odniesieniu do kwestii zakładania opatrunków gipsowych należy wskazać, iż pielęgniarka nie ma uprawnień do wykonywania świadczenia leczniczego, jakim jest zakładanie opatrunków gipsowych.

Pielęgniarki nie nabywają bowiem umiejętności wykonywania ww. świadczenia leczniczego ani w trakcie kształcenia na studiach I i II stopnia, ani w wyniku  ukończenia specjalizacji, czy też kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, ani w wyniku ukończenia innych kursów kwalifikacyjnych czy specjalistycznych.

Zakładanie opatrunków gipsowych znajduje się natomiast w programie specjalizacji dla lekarzy z ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz w programie specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Wobec powyższego pielęgniarka nie może zakładać opatrunków gipsowych.


Zobacz inne pytania: