Czy pielęgniarka może zmienić drogę podania leku określoną w zleceniu lekarskim?

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej(Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Zlecenie lekarskie obejmuje m.in. nazwę zlecanego leku, dawkowanie i drogę podawania oraz częstotliwość wykonywania.

 

Jeżeli zatem droga podawania leku została wyraźnie określona w zleceniu lekarskim (np. doustne podanie leku) to pielęgniarka nie może jej zmienić na inną.

Należy bowiem wyraźnie podkreślić, iż za zlecenie lekarskie obejmujące także drogę podawania leku odpowiedzialność ponosi lekarz. To lekarz decyduje o zastosowaniu określonej drogi podania leku. Pielęgniarka odpowiada jedynie za prawidłowe wykonanie zlecenia, zgodnie z aktualną wiedzą.

Pielęgniarka nie ma zatem uprawnień do zmiany drogi podania leku wskazanej w zleceniu lekarskim.


Zobacz inne pytania: