Wykonywanie zawodu

Filtr
Tytuł Utworzono
czy po odbyciu przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu nie trzeba wracać do pracy, tylko dalej być na urlopie wychowawczym i wrócić do pracy za rok 29-04-2016
Czy okres odbywania przez pielęgniarkę, położną przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu jest obecnie wliczany do okresu wykonywania zawodu? 27-04-2016
Czy pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka jest obowiązana posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu? 27-04-2016
Czy praca w innym zawodzie medycznym niż zawód pielęgniarki lub położnej może być zaliczona do stażu pracy wymaganego w celu przystąpienia do specjalizacji? 30-03-2016
Czy pielęgniarka lub położna musi prowadzić dokumentację medyczną związaną z opieką nad dziećmi w niepublicznym żłobku? 30-03-2016
Czy położna, która zamierza przystąpić do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego powinna pracować wcześniej na określonym oddziale szpitalnym? 23-12-2015
Czy zajęcia praktyczne odbywane przez pielęgniarki w trakcie szkolenia specjalizacyjnego muszą się odbywać tylko na oddziałach w szpitalach klinicznych? 23-12-2015
Czy pielęgniarka lub położna powinna poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych o aktualnym miejscu jej zatrudnienia? 04-11-2015
Czy położna może wykonywać samodzielnie badania USG piersi? 04-11-2015
Opinia w sprawie rozliczania urlopów wypoczynkowych pielęgniarkom pracującym w równoważnym systemie pracy na 12 godzin 03-09-2015