Prawo wykonywania zawodu

Filtr
Tytuł Utworzono
Które pwz powinna oddać pielęgniarka w sytuacji odnalezienia zagubionego pierwotnego dokumentu, gdy zostało już wydany duplikat 03-09-2015
Opinia prawna dotycząca: możliwości wydania prawa wykonywania zawodu na czas nieokreślony dla cudzoziemca nie posiadającego zezwolenia na pobyt stały 16-04-2015
Od jakiego momentu liczy się przerwę w wykonywaniu zawodu? Od momentu pójścia na urlop macierzyński, czy od chwili przejścia na urlop wychowawczy, czy też od momentu rozwiązania umowy o pracę. 13-10-2014
Opinia prawna w sprawie "Czy Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położonych może, w kontekście art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, stwierdzić prawo wykonywania zawodu pielęgniarki osobie, która złożyła wniosek wraz z odpisem dyplomu, gdzie zawarto 30-01-2013
Opinia w sprawie „wymiany” prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 30-01-2013
Opinia prawna w sprawie zmiany tytułu zawodowego: „pielęgniarka” na „licencjat pielęgniarstwa” w wydanym zaświadczeniu o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki 30-01-2013
Informacja w sprawie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej po roku 2010. 30-01-2013
Opinia prawna dotycząca możliwości weryfikacji przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych uchwał okręgowych rad pielęgniarek i położnych wydawanych na podstawie obowiązujących w danej izbie regulacji dotyczących dofinansowywania kosztów kształcenia członków izby 30-01-2013
Czy istnieje obowiązek odnawiania prawa wykonywania zawodu w wypadku wykonywania zawodu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pielęgniarkę, położną posiadającą obywatelstwo polskie? 30-01-2013