Prawnik odpowiada

Prawnik odpowie wyłącznie na pytanie dotyczące spraw zawodowych pielęgniarek i położnych przesłanych z podaniem imienia, nazwiska i adresu do korespondencji. Prosimy o przesyłanie zapytań na adres nipip@nipip.pl