Konsultant Krajowy mgr Marek Maślanka

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego
ul. Szlak 61
31-153 Kraków
tel. 12/422 88 54 w. 114
fax:12/396 41 81; tel. kom. 607 411 799
e-mail: m.maslanka@ptpr.org.pl

Filtr
Tytuł Utworzono
Rekomendacja dla procedury opieki medycznej pacjentów w stadium głębokiej hipotermii z dnia 26.03.2013 r. 24-09-2013
Stanowisko w sprawie sposobu ustalania minimalny norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 25.01.2013 r. 24-09-2013
Uwagi do opracowanych przez Komisję Prawa i Legislacji NRPiP propozycji dotyczących kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących wymogiem przy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 17.01.2013 r. 24-09-2013
Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 22.11.2012 r. 24-09-2013
Opinia w sprawie podawania kontrastów przez pielęgniarki w pracowni Tomografii Komputerowej podczas badań angio ct oraz kwalifikacji pielęgniarek w tym zakresie z dnia 24.10.2012 r. 24-09-2013
Wniosek konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego o podjęcie prac nad zmianami obowiązujących aktów prawnych oraz podjęcie rozmów dotyczących systemowych zmian funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w Polsce z dnia 10.06.2012 r. 24-09-2013
Opinia Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego do projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 13 października 2011. opinia z dnia 20.10.2011 r. 24-09-2013
Opinia dotycząca wykonywania przez pielęgniarki defibrylacji podczas przeprowadzania zabiegu kardiowersji z dnia 25.07.2011 r. 24-09-2013
Stanowisko w sprawie wykonywania zgłębnikowania żołądka przez pielęgniarki w SOR z dnia 16.07.2011 24-09-2013
Opinia do projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 18.06.2011 24-09-2013