w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Filtr
Tytuł Utworzono
Stanowisko w sprawie transportu pacjentów z symptomatologia: ostrego zespołu wiencowego, udaru niedokrwiennego lub udaru krwotocznego oraz pacjentów urazowych z miejsca zdarzenia bezposrednio do szpitala, w którym znajduje sie jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie 07-02-2013
Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego dotycząca braku wypłacania 20% dodatku za pracę w SOR, oraz eliminowaniu pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego. 07-02-2013
Rekomendacja dla procedury opieki medycznej pacjentów w stadium głębokiej hipotermii z dnia 26.03.2013 r. 24-09-2013
Stanowisko w sprawie sposobu ustalania minimalny norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 25.01.2013 r. 24-09-2013
Uwagi do opracowanych przez Komisję Prawa i Legislacji NRPiP propozycji dotyczących kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących wymogiem przy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 17.01.2013 r. 24-09-2013
Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 22.11.2012 r. 24-09-2013
Opinia w sprawie podawania kontrastów przez pielęgniarki w pracowni Tomografii Komputerowej podczas badań angio ct oraz kwalifikacji pielęgniarek w tym zakresie z dnia 24.10.2012 r. 24-09-2013
Wniosek konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego o podjęcie prac nad zmianami obowiązujących aktów prawnych oraz podjęcie rozmów dotyczących systemowych zmian funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w Polsce z dnia 10.06.2012 r. 24-09-2013
Opinia Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego do projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 13 października 2011. opinia z dnia 20.10.2011 r. 24-09-2013
Opinia dotycząca wykonywania przez pielęgniarki defibrylacji podczas przeprowadzania zabiegu kardiowersji z dnia 25.07.2011 r. 24-09-2013

Podkategorie