Konsultant Wojewódzki Zachodniopomorskie dr n. med. Dorota Ćwiek

Samodzielna Pracownia Propedeutyki Nauk Pielęgniarskich PUM
ul. Żołnierska 48
71-210 Szczecin
e-mail: dcwiek@wp.pl
tel. 91/480 09 03
fax.91/480 09 05