Opinia w sprawie pełnienia dyżuru przez pielęgniarki Anestezjologii w Oddziale Intensywnej Terapii w soboty, niedziele i święta.

Ustawa o Zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. Art.11 i Art. 14, wskazuje iż kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz do wdrożenia i zapewnienia funkcjonalnego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Jednym z elementów bezpieczeństwa pacjenta i personelu jest zapewnienie właściwych zasad i procedur izolacji oraz dobór odpowiednich indywidualnych środków ochrony osobiste personelu a także wdrożenie skutecznych metod prewencji zakażeń.

Zasady i metody prewencji zakażeń przenoszonych drogą kontaktową wskazują na bezwzględne stosowanie odzieży ochronnej jednorazowej (czapka, maska, fartuch, rękawice) przez wszystkie osoby wchodzące w strefę izolacji pacjenta. Bezpośrednio po opuszczeniu tej strefy środki ochrony winne być usunięte do pojemnika na odpady skażone, a ręce poddane procedurze dezynfekcji. Personel medyczny świadczący usługi pielęgnacyjno-lecznicze dla pacjenta jest zobowiązane do przestrzegania zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego, w szczególności w zakresie zasad higieny i ochrony osobistej. Oddział Intensywnej Terapii jest miejscem podwyższonego ryzyka epidemiologicznego i bezwzględnego zachowywania procedur ograniczających ryzyko przeniesienia drobnoustrojów i ich rozprzestrzeniania się w środowisku.  Ograniczenie ilości personelu mającego kontakt z pacjentem z tego powodu jest wskazany i może znacznie wpłynąć na stan leczonych pacjentów.
 
Mając na uwadze powyższe uważam, iż udział personelu pielęgniarskiego Anestezjologicznego w opiece  nad pacjentem oddziału Intensywnej Terapii wymaga bezwzględnego stosowania zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego w zakresie środków, odzieży ochronnej i metod prewencji zakażeń. 

Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 
mgr Bożena Prządka