w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

dr n. med. Beata Ochocka

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
tel. 32/259 15 86
fax. 32/255 40 52
e-mail: beata.ochocka@spskm.katowice.pl

Podkategorie