Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z aktami wykonawczymi

W Portalu dostępne są elektroniczne wersje aktów prawnych ogłaszanych i wydawanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, które mogą stanowić jedynie materiał informacyjny i pomocniczy. Jedynym źródłem prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, których wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Rady Ministrów.