Aktualności

Filtr
Tytuł Utworzono Odsłony
Oferta pakietowego ubezpieczenia dla pielęgniarek i położnych 22-12-2015 1534
Obecny minister zdrowia podtrzymuje ustalenia dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych 02-12-2015 3412
Pielęgniarki i położne, od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami będą mogły samodzielnie ordynować określone leki, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, oraz wystawiać na nie recepty. 06-11-2015 5207
Notatka ze spotkania Zespołu ds. analizy problemów związanych z medycyną szkolna w dniu 27 października 2015 roku. 04-11-2015 1456
Informacja na temat działań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczących przenoszenia pielęgniarek i położnych na oddziały i stanowiska pracy nieodpowiadające ich kwalifikacjom zawodowym w niektórych podmiotach leczniczych 04-11-2015 1755
Konferencje dla pielęgniarek i położnych 03-11-2015 1862
VII Kongres Kobiet już za nami 03-11-2015 1161
Stosuj Antybiotyki Rozważnie 16-22 listopada 2015 29-10-2015 1345
Korespondencja w sprawie aktualnej sytuacji środowiska i postulatów rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej 22-10-2015 2367
Notatka prasowa związana z uroczystością podpisania listu intencyjnego w sprawie powołania Uniwersyteckiej Pracowni badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją 22-10-2015 904
Jest z nami dziecko - szkolenia dla pielęgniarek i położnych pod kątem przemocy w rodzinie 19-10-2015 2439
Zakończenie negocjacji w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych 15-10-2015 4623
Stanowisko oraz podjęte działania w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek pracujących w Domach Pomocy Społecznej 15-10-2015 3558
Pismo Ministra Zdrowia w sprawie propozycji średniego wzrostu wynagrodzeń wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarek i położnych, w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia finansowanych z budżetu 14-10-2015 4057
List w trybie konsultacji w sprawie włączenia testów przesiewowych w kierunku zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 12-10-2015 1129
PISMO RZECZNIKA PRAW PACJENTA W SPRAWIE ZAGWARANTOWANIA PACJENTOM NALEŻYTEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ 05-10-2015 2588
MZ: w październiku szpitale otrzymają dodatkowe środki dla pielęgniarek 04-09-2015 4102
Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP 31-08-2015 2365
Notatka ze spotkania Przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP z Przedstawicielami NRPiP oraz OZZPiP 02-09-2015 2292
Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wyrażenia stanowiska do projektu porozumienia z dnia 21 sierpnia 2015 r. przesłanego do NRPiP 26-08-2015 1854