Aktualności

Filtr
Tytuł Utworzono Odsłony
Komunikat związany z wypełnieniem i przekazywaniem kart urodzenia i kart martwego urodzenia 16-02-2015 1460
Statuetki Św. Kamila dla pielęgniarek 13-02-2015 2343
Zdarzenie niepożądane – jak rozmawiać z mediami? 06-02-2015 1686
Kwestionariusz ankiety w sprawie zabezpieczenia pielęgniarek przed zakażeniem wirusem EBOLA 06-02-2015 1577
Dolegliwości zdrowotne a praca 30-01-2015 1738
Produkty lecznicze zawierające walproinian: ryzyko zaburzeń rozwoju dziecka będących wynikiem przebiegu ciąży 28-01-2015 1906
Zwycięzcy konkursu położna na medal 23-01-2015 3175
List otwarty NRPiP i OZZPiP do Premier Rządu 22-01-2015 6344
W dniu 21 stycznia 2015 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. 22-01-2015 2078
18 lat współpracy z firmą Procter & Gamble 19-01-2015 1593
Kontynuacja konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym została przesunięta 19-01-2015 1296
Pielęgniarki ukraińskie nie rozwiążą problemu braku polskich pielęgniarek. 16-01-2015 2581
Chora sytuacja pielęgniarek 13-01-2015 5220
Wspólne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 08-01-2015 2013
Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk podpisał zarządzenie nr 86/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 22-12-2014 2110
Podziękowania Fundacji "Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci" złożone Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 19-12-2014 1387
Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH: Podziękowanie za wsparcie 17-12-2014 1649
Przedstawiamy videorelację z drugiego dnia konferencji NRPiP „Quo vadis opieko długoterminowa, jak było, jak jest a jak będzie?" 12-12-2014 3483
Komunikat do fachowego personelu medycznego sporządzony na zlecenie Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwm Farmakoterapii (PRAC) z dnia 4 listopada 2014 r. 11-12-2014 3847
Uchwały z posiedzenia grudniowego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 10-12-2014 2205